Τέλος στις επιχορηγήσεις ΝΠΙΔ αν δεν απογραφούν έως 15 Ιουλίου

ypallilos

ypallilos

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προειδοποιεί τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, αν δεν απογραφούν μέχρι τις 15 Ιουλίου προκειμένου να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Η τελική προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει από τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, σε περίπτωση μη απογραφής, θα υπάρξει και αναστολή των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων.