Τέρμα στις επιβαρύνσεις για πληρωμές με κάρτες

Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές λόγω της χρήσης μέσων πληρωμής όπως είναι η πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 56 του ν.4370/2016, που τροποποιεί τον ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.

Επισημαίνεται ότι η απόλυτη απαγόρευση επιβολής τέτοιων επιβαρύνσεων είχε θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010. Ωστόσο, μετά από υπουργική απόφαση του 2014 η οποία απαγόρευε τη χρέωση των καταναλωτών για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής μόνο «για δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτού του μέσου», εμφανίστηκαν από ορισμένους προμηθευτές πρακτικές επιβολής χρεώσεων σε καταναλωτές λόγω πληρωμής μέσω κάρτας.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία ισχύει από 7/3/2016, καθίσταται σαφές ότι οι χρεώσεις αυτές απαγορεύονται, όπως άλλωστε επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τυχόν παραβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, υποβάλλοντας σχετική αναφορά.