Τέσσερις προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Η σύμβαση είναι διάρκειας πέντε μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως το τέλος του έργου “Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα”.

Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, μία ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α’ και δύο ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27310 25363 και 27310 28503.