Τέσσερις προσλήψεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας

bouldoza

bouldoza

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας δύο ∆Ε χειριστών μηχανηµάτων έργου και δύο ∆Ε οδηγών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά τη θερινή αντιπυρική περίοδο.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στη γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ΠΕ Λακωνίας, η οποία βρίσκεται στη Σπάρτη, στον 1ο όροφο του διοικητηρίου (2ο χλµ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, πληροφορίες κ. Βασιλική Νάστου στα τηλέφωνα 27313 63194-191-188).

Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέση µιας µόνο ειδικότητας προσωπικού. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνονται όλες του οι αιτήσεις και αποκλείεται από τη διαδικασία.