Τέσσερις προσλήψεις στον δήμο ανατολικής Μάνης

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών.

Συγκεκριμένα θα προσλάβει τέσσερα άτομα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr ή στο fax: 27333 60351

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 16/12 και ώρα 13.00′.