Ταΰγετος, ανάβαση

Ταΰγετος, ανάβαση (Αφροδίτη Χριστοπούλου)