Ταΰγετος: Ατμοσφαιρικό βίντεο από το “αρσενικό βουνό”

(λήψη του Γιώργου Κουτσουμπού)