Ταΰγετος

Taygetos xionia

Ταΰγετος (Νίκος Καρκαμπάσης)