Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 17.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 5/2015 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών και ΔΕ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Τσαφατίνου Κατερίνα)

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 25/2015 μελέτης του έργου «Τσιμεντροστρώσεις ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, Βελανιδίων, Κάμπου και Παντανάσσης ΔΕ Βοιών», προϋπολογισμού 58.973,48 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Κουτσονικολής Χαρ.)

4. Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας». (Τσαφατίνου Κ. & Βουνελάκης Γεώργιος)

5. Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης για το υποέργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάννης)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμων στην ΤΚ Παντανάσσης ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση καταρρευσάντων μανδροτοίχων στην ΤΚ Ρειχέας». (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

8. Περί υποβολής πρότασης για ένταξη των έργων:

α) «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Λαχίου» &

β) «Επισκευή – συντήρηση τοπικού καταστήματος Αγίου Νικολάου Βοιών»,

στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΠ Leader Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αυτού», στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΠ Leader Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα». (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών». (Καλογερίνης Ηλίας)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δαπέδου παιδικής χαράς Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλ.)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Λαχίου». (Καλογερίνης Ηλ.)

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά)». (Καλογερίνης Ηλ.)

14. Περί εγκρίσεως των αριθ. 6 & 8/2015 αποφάσεων του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015». (Κουτσονικολής Χαρ., πρόεδρος ΔΛΤ)

15. Περί εγκρίσεως του απολογισμού Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων, οικ. έτους 2014». (Κολλιάκος Ιωάννης)