Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση απηύθυνε για τη Δευτέρα 20/10 στις 19.00′ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπύρος Μοιράγιας. Θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Βράβευση Δημήτρη Χριστάκου, χρυσού βαλκανιονίκη στην ποδηλασία, από το δήμο Σπάρτης. Εισηγητές ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ο δήμαρχος.

2ο Εξέταση αιτήματος των Παναγιώτας Κυριακοπούλου, Ελευθερίας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της 1/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης – Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σπάρτης σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Αναπαύσεως, Παυσανία και Σωκράτους στην περιοχή Ψυχικού. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Εξέταση αιτήματος της Ελένης Αλοιμονου του Αθανασίου, συζύγου Χαραλ. Δούρου, που αναφέρεται στην έναρξη διαδικασίας για τον προσδιορισμό (καθορισμό) τμήματος του οικισμού «Παλαιολόγειο» της δημοτικής ενότητας Μυστρά του δήμου Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’/2011). (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Ζωντανή κάλυψη δημοτικών συμβουλίων, διοχέτευση και διαχείριση σήματος, δημιουργία ψηφιακού αρχείου του δήμου. (Χρήστος Αλεξάκος)

5ο Δημιουργία κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης δήμου Σπάρτης. (Χρ. Αλεξάκος)

6ο Αποδοχή παροχής εργασίας υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 320/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών). (Δημήτριος Αποστολάκος & δήμαρχος)

7ο Παραχώρηση χρήσης κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Σκούρας. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην ΤΚ Σελλασίας», αναδόχου Πέτρου Φλώρου. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελιστρίας Σπάρτης», αναδόχου Κ/Ξ Γ. Λιόκαυτος – Π. Παπαποστόλου & ΣΙΑ ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης δημοτικού σχολείου Σελλασίας», αναδόχου Παναγιώτη Μαχαίρα. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και νησίδων», αναδόχου Κ/Ξ Ι. Κερχουλάς και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Ακύρωση της αριθ.447/15-09-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας”, αναδόχου Κ/Ξ Στ. Θεοδωρόπουλου – Π. Παπαποστόλου». (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων». (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία στην ΤΚ Καρυών». (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταμπωτού στις ΤΚ Βουτιάνων και Θεολόγου». (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Πελλάνας. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις ΤΚ Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς Βαρβίτσας και Καλύβια Θεολόγου». (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Καθορισμός υποχρεωτικών δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Λακωνίας ΑΕ (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης για το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

20ο Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (Χρ. Μακρυσοπούλου)

21ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 219/16-04-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Έργου και στην Επιτροπή Επιλογής-Διαχείρισης του Πολιτιστικού/Εκπαιδευτικού περιεχομένου της πράξης «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. (Χρ. Μακρυσοπούλου)

22ο Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμου Σπάρτης για την πράξη «Εργασίες στατικής ενίσχυσης του 2ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης». (Χρ. Μακρυσοπούλου)

23ο Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμου Σπάρτης σχετικά με την υλοποίηση της πράξης «Μουσικό Σχολείο Σπάρτης». (Χρ. Μακρυσοπούλου)

24ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

25ο Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφων και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

26ο Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφου και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

27ο Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

28ο Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου. (Στ. Αργυρόπουλος)

29ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων. (Παν. Αργυρόπουλος)

30ο Έγκριση ή μη συμμετοχής ενός υπαλλήλου του δήμου στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23/10/2014 από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1ου Επιπέδου Ειδικοί–Οικονομικοί Σύμβουλοι ΟΤΑ – ΝΠΔΔ – Επιχειρήσεων για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου (Οικονομικών Υπηρεσιών). (Δημ. Αποστολάκος)

31ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

32ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για προνοιακά επιδόματα.(Δημ. Αποστολάκος)

33ο Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

34ο Λύση μίσθωσης 12 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

35ο Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

36ο Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑμεΑ κ. Ρασσιά Χαράλαμπου επί της οδού Διοσκούρων, αριθ. 101, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

37ο Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑμεΑ κ. Λαμπρινού Κλειούς επί της οδού Θερμοπυλών, αριθ. 91, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

38ο Αντικατάσταση φορέα για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Στ. Αργυρόπουλος)

39ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, εκπροσώπου του δήμου Σπάρτης στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων – κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων. (Χρίστος Πλειώτας)

40ο Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Χρ. Πλειώτας)

41ο Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης. (δήμαρχος)