Ταλαιπωρία τέλος για αποφοίτους ΙΕΚ και ΣΕΚ

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Το πρόβλημα χιλιάδων αποφοίτων των ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πιστοποίηση ώστε να εργαστούν στις ειδικότητές τους είχε αναδείξει η βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, τόσο με ερώτηση που είχε καταθέσει στις 20/3/2014 στη βουλή όσο και σε προγενέστερη κατ’ ιδίαν συνάντησή της με τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης, δεν μπορούσε να προβεί στη διεξαγωγή τους γιατί δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη κοινή υπουργική απόφαση. Η βουλευτής είχε ζητήσει την άμεση έκδοση της απόφασης αυτής, ώστε να απεγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο δικαίωμα της εργασίας.

Η ΚΥΑ υπεγράφη τελικά από τους αρμόδιους υπουργούς και έχει ήδη προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απάντησε στη βουλευτή ο υπουργός Παιδείας, για να συμπληρώσει πως “μετά τη δημοσίευσή της ο ΕΟΠΠΕΠ θα προβεί άμεσα σε ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό του τόπο (www.eoppep.gr) και θα προβεί στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)”.

Ειδικότερα, ο κ. Αρβανιτόπουλος επεσήμανε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ διεξήγε τις εξετάσεις πιστοποίησης έως και 30/12/2012. Στη συνέχεια, λόγω αλλαγών του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορούσε στο σύστημα πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ, απαιτήθηκε η έκδοση νέας ΚΥΑ προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ. Πρόκειται για την επίμαχη ΚΥΑ Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την έκδοση της οποίας είχε ζητήσει η κ. Πατριανάκου, και η οποία υπεγράφη και προωθήθηκε για δημοσίευση.