“Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς βρισκόμαστε στο μέσον της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, και πρέπει μέσα από τα συμπεράσματα της επιτροπής να εξετάσουμε και να εξασφαλίσουμε το μέλλον και την προοπτική υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, κατά τη σημερινή έναρξη της 3ης επιτροπής παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020.

“Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι η τεράστια οικονομική κρίση και η συνεπαγόμενη ύφεση της οικονομίας έχει επιδεινώσει σημαντικά τα στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου”, τόνισε ο περιφερειάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε στη στήριξη συγκεκριμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων της κυρίως για την επίτευξη βιώσιμων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην αύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιπροσθέτως, ο κ. Τατούλης μίλησε για τις στρατηγικές ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων, που αποτελούν τον κορμό της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου, ώστε να επιτευχθεί και ο βασικός στόχος μείωσης της ανεργίας. Στο επίπεδο των υποδομών ειδική μέριμνα θα υπάρξει σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις του προγράμματος στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και στις πολιτικές για τον τομέα της ενέργειας.

Ο περιφερειάρχης έθεσε ακολούθως τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014 – 2020, οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στο επίπεδο της ρευστότητας όσο και των εγγυήσεων, “καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει βρει τρόπους για τη δημιουργία ενός μηχανισμού προσαρμοσμένου σε αυτές τις ανάγκες” όπως δήλωσε.

Ο κ. Τατούλης σημείωσε ακόμη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν βλέπει θετικά την εκχώρηση πόρων από το πρόγραμμά της για την υποστήριξη οριζόντιων δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, “καθώς, αφενός, η εμπειρία έχει δείξει ότι το μοντέλο αυτό είναι αναποτελεσματικό, αφετέρου, στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η εξειδίκευση του εργαλείου αυτού στις ανάγκες της περιφερειακής της οικονομίας”.

Δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αντιμετώπιση των συνθηκών φτώχειας, με τη δημιουργία δομών ενίσχυσης των πολιτικών αυτών, με εστιασμένο το ενδιαφέρον σε εξειδικευμένες προσεγγίσεις με νέες ιδέες και νέα μοντέλα.

Τρίτη προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας, ιδίως σε χώρους ανάπτυξης της παραγωγικότητας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Τέταρτη προτεραιότητα είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Εδώ ο περιφερειάρχης στάθηκε στο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων, η χρηματοδότηση του οποίου είπε πως έχει εξασφαλιστεί από το τομεακό πρόγραμμα με 68 εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. “Από δω και πέρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης των πολιτικών ανακύκλωσης, κάτι το οποίο αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ώστε να πιάσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης” συμπλήρωσε ο κ. Τατούλης, ο οποίος έκανε επίσης αναφορά στις επενδύσεις στους χώρους κοινής ωφελείας, υγείας και κοινωνικής προστασίας, κάτι το οποίο ήδη έχει κάνει η Περιφέρεια στο προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα επιτείνει στην παρούσα προγραμματική περίοδο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του διαβεβαίωσε ότι “θα παραμείνουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του προγράμματός μας. Θα είμαστε αυστηροί σε οποιαδήποτε εκχώρηση πόρων από αυτό”.