Τα αποτελέσματα του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

KEP Dimou Spartis

KEP Dimou Spartis

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με τους δικαιούχους ανά κατηγορία παροχής, αλλά και τις απορριφθείσες αιτήσεις.

Για τις περιπτώσεις των απορρίψεων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης που αναφέρεται στα αποτελέσματα, η οποία υποβάλλεται στα ΚΕΠ έως 3 Ιουλίου.

Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης, προσκομίζοντας την ταυτότητά τους, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησής τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν στην κατοχή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, θα προσκομίζουν επιπλέον τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Σπάρτης:

ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο 27310 89370.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

▪ ▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.