Τα αποτελέσματα των εκλογών του Κυνηγετικού Συλλόγου

Με επανεκλογή του Γιάννη Καρβουνιάρη στο αξίωμα του πρέδρου διεξήχθησαν πρόσφατα οι εκλογές του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης. Τις υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ καταλαμβάνουν οι κ.κ. Πέτρος Κατσής (αντιπρόεδρος), Δημήτρης Κουτσοβίτης (γενικός γραμματέας), Χρήστος Κοντάκος (κοσμήτορας), Γεώργιος Δάνας, Δήμος Δρούτσας και Νίκος Τσαποΐτης (μέλη).
Την ελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. Άγγελος Βεργυρής και Παναγιώτης Πραγαλός.

Το νέο σχήμα θα οδηγήσει τον σύλλογο έως το 2018, καλούμενο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών στο κυνήγι και όχι μόνο.