Τα δύο επιδόματα ΟΑΕΔ που οι περισσότεροι αγνοούν

xrimata

xrimata

Τα επιπρόσθετα επιδόματα ανεργίας που παρέχει ο ΟΑΕΔ εκτός από αυτό της τακτικής ανεργίας είναι το επίδομα σε νέους 20-29 ετών, καθώς και η ηλικιακή διεύρυνση του επιδόματος ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων.

Το πρώτο επίδομα δικαιούνται άνεργοι 20-29 ετών, εφόσον παραμένουν στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Ανέρχεται σε 73,97 ευρώ το μήνα και χορηγείται για πέντε μήνες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του 20ού έτους ηλικίας ή η απόκτηση πτυχίου ή η απόλυση από το στρατό. Στην περίπτωση απόκτησης πτυχίου, για τη λήψη του επιδόματος προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση κάρτας ανεργίας εντός τριών μηνών από τη λήψη του πτυχίου και η παραμονή σε ανεργία για ένα έτος. Στην περίπτωση επιδόματος μετά τη στράτευση, το επίδομα λαμβάνεται μετά από παραμονή σε ανεργία για ένα έτος.

Μέτρο επικουρικού χαρακτήρα ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτέλεσε και η ηλικιακή διεύρυνση κατά το έτος 2013 του επιδόματος ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων, το οποίο χορηγείται πλέον σε ανέργους 20-66 ετών (ενώ πριν ήταν 45-65 ετών) και αφορά 200 ευρώ για 12 μήνες. Επίσης το εισοδηματικό κριτήριο διαμορφώθηκε σε 10.000 ευρώ (ανώτερο οικογενειακό εισόδημα), από 5.000 που ίσχυε πριν.

Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων χορηγήθηκε από τον ΟΑΕΔ σε μόλις 6.691 δικαιούχους εντός του 2014. Αν σε αυτούς προστεθούν και άλλοι 1.125 μακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν το ίδιο επίδομα από το 2013, τότε ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ που βρίσκονται χωρίς δουλειά για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών και λαμβάνουν ένα πρόσθετο βοήθημα ανέρχεται στα 7.816 άτομα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι εκείνα που βγάζουν εκτός, χιλιάδες πιθανούς δικαιούχους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με την ύπαρξη χρονικού ορίου 60 ημερών, μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αυτού του πρόσθετου επιδόματος. Οι περισσότεροι άνεργοι αγνοούν αυτή την τόσο καθοριστική λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους να έχει παρέλθει το όριο των 60 ημερών και να έχουν χάσει το επίδομα.

Επίσης, πρόσθετο πρόβλημα έχει δημιουργήσει η υποχρεωτική υποβολή της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, όταν δηλαδή ο νυν άνεργος εργαζόταν ακόμα. Συνήθως από τις φορολογικές δηλώσεις αυτές προκύπτουν εισοδήματα υψηλότερα των 12.000 ευρώ, που είναι το ανώτατο όριο για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, με αποτέλεσμα να το χάνουν αρκετοί δικαιούχοι.

(με πληροφορίες από atodioikisi.gr)