Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα

Dimarxeio Spartis

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9/3 και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που αφορά στην ολυμπιακή λαμπαδηδρομία των ΧΧΧΙΙ Ολυμπιακών Αγώνων “Τόκυο 2020”. Εισηγητής ο Μιχάλης Βακαλόπουλος

2ο Έγκριση της αριθ.13/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο “Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, εντός της πόλης της Σπάρτης”. (Δημήτρης Καπονικολός)

3ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A’ κατανομή 2020). (Ελένη Δαράκη)

4ο Περί εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (ισόγειας – δυτικής -αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου. (Γιωργία Δεδεδήμου)

5ο Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ). (Χρήστος Κανακάκος)

6ο Περί καθορισμού οργάνων επιτροπής δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2020. (Γ. Δεδεδήμου)

7ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του δήμου με μονάδα διαχείρισης δημοτικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων. (Χρ. Κανακάκος)