Τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για βυθομετρική αποτύπωση λιμένα Γέρακα». Εισηγητές οι κ.κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης και Βουνελάκης Γεώργιος.

2. Περί ορισμού επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. (Βουνελάκης Γ.)

3. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων». (Σουρλάς Ιωάννης)

4. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), 2ου ΠΚΝΤΜΕ και 1η ΣΣ του έργου «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας». (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάν.)

8. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κουπίων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταρρευσάντων τοιχίων αντιστήριξης και αποκατάσταση δρόμου λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην ΤΚ Ρειχέας». (Τραϊφόρος Π.)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών δήμου». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

11. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2015». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

12. Περί καθορισμού δυνητικού τέλους για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

13. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών και μέχρι δύο ή κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της αριθ. 105/2015 ΑΔΣ, η οποία αφορά στην καταβολή και είσπραξη του ημερήσιου τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

15. Περί επιχορηγήσεως συλλόγων του δήμου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Δίκτυο δήμων των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο γεύσεων ελλήνων εκλεκτών». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

17. Περί εγκρίσεως της αριθ. 45/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014. (Κουτσονικολής Χαρ.)

18. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου ΤΚ Νομίων στον κ. Fluck Roman του Adolf. (Σουρλάς Ιωάν.)

19. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου ΤΚ Νομίων στον κ. Torsten Berger. (Σουρλάς Ιωάν.)

20. Περί ανακλήσεως της αριθ. 161/2015 ΑΔΣ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

21. Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 25 ΠΔ 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος).