Τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν για την καλλιέργεια μεταλλαγμένων

metallagmena

metallagmena

Εκτεταμένη ενημέρωση για τη δυνατότητα απαγόρευσης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) παρείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απαντώντας στην αναφορά που είχε καταθέσει στη βουλή η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, με αφορμή σχετική επιστολή του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας Λακωνίας.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ, δίνεται για πρώτη φορά στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργεια ΓΤΟ που έχουν αδειοδοτηθεί ή είναι υπό αδειοδότηση στην ΕΕ. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στην πρόταση τροποποίησης της οδηγίας που επεξεργάστηκε και διαπραγματεύτηκε η ελληνική προεδρία και η οποία πέρασε στο συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της 12ης Ιουνίου 2014 σχεδόν ομόφωνα, και συγκεκριμένα με τη θετική ψήφο 26 κρατών-μελών και δύο αποχές.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η αδειοδότηση που απαιτείται για να καλλιεργηθούν οι ΓΤΟ εξαρτάται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων. Η αδειοδότηση αυτή των ΓΤΟ ουσιαστικά γίνεται παρά την αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών-μελών, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε νομική βάση για την απαγόρευση της καλλιέργειάς τους. Με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας που επεξεργάστηκε η ελληνική προεδρία, παρέχεται η δυνατότητα της μονομερούς απαγόρευσης καλλιέργειας ΓΤΟ, η οποία θα πραγματοποιείται με απόφαση του κάθε κράτους-μέλους, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταιρειών.

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση του κ. Μανιάτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωβουλευτών της Ομάδας των Πράσινων, έχει ήδη υπερψηφίσει την πρόταση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως από την ομάδα των ευρωσκεπτικιστών και από κάποιους ισπανούς ευρωβουλευτές. Στο σημείο αυτό σημειώνεται από το ΥΠΕΚΑ ότι η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που έχει εκτεταμένες καλλιέργειες ΓΤΟ στην ΕΕ.