Τα μεταλλαγμένα έρχονται στο πιάτο μας με ομόφωνη απόφαση της ΕΕ

metallagmena

metallagmena

Με συμβιβαστική πρόταση που προώθησε η Ελλάδα ως προεδρεύουσα για το τρέχον εξάμηνο, με την οποία θα επιτρέπεται στο εξής η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο ευρωπαϊκό έδαφος, κατέληξαν σε συμφωνία οι αντιπρόσωποι των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκτός του Βελγίου που διαφώνησε και απείχε από την ψηφοφορία.

Η ελληνική πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη που διαφωνούν με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους μπορούν να προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα ζητά από τις εταιρείες να αποκλείουν τα κράτη αυτά όταν καταθέτουν αιτήματα για νέες καλλιέργειες. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την καλλιέργεια ενός γενετικά τροποποιημένου είδους σε όλη την επικράτειά της ή σε κάποια περιοχή, για λόγους όμως που δεν σχετίζονται με την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα για λόγους δημόσιας τάξης ή καθορισμού χρήσεων γης. Ωστόσο, ακόμα και οι χώρες-μέλη που αρνούνται τις “μεταλλαγμένες” καλλιέργειες δεν θα μπορούν να απαγορεύουν τη διέλευση από το έδαφός τους των εγκεκριμένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Η συμφωνία αυτή θα επικυρωθεί στις 12 Ιουνίου στη σύνοδο των υπουργών Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο και αφού την εγκρίνουν οι υπουργοί, θα πρέπει να πάρει “πράσινο φως” και από το νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, μέχρι το τέλος του έτους.