Τα νέα προεδρεία των νομικών προσώπων του δήμου Σπάρτης

Για τριάντα έξι θέματα αποφάσισε χθες σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης.

Στα πρώτα θέματα της συνεδρίασης ήταν ο ορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου, τα οποία έχουν ως εξής:

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης

Πρόεδρος: Ηλίας Αναστασάκος

Αντιπρόεδρος: Ηλίας Δημάκης

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος

Πρόεδρος: Ελένη Δαράκη

Αντιπρόεδρος: Ευγενία Πρέβα

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας

Πρόεδρος: Δήμητρα Παπανικολάου

Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Ατσαβές

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Βασίλης Μενούτης

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μιχαλάκος

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Θεοδωρακάκος

Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης

Πρόεδρος: Θέμης Πατσιλίβας

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ρήγας