Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των έξι αντιδημάρχων Σπάρτης

Με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, διεξήχθη την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου η πρώτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης για την εκλογή των μελών του προεδρείου του, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Από τη διαδικασία ψηφοφορίας, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναδείχθηκε ο Σπύρος Μοιράγιας, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Καρμοίρης και γραμματέας η Δήμητρα Γρηγόρη.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής: Κατόπιν ψηφοφορίας, ως εκλεγόμενα μέλη αναδείχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη Δαράκη και Δημήτρης Καπονικολός από την πλειοψηφούσα παράταξη, Γιάννης Καρμοίρης και Ηλίας Κοντάκος και από τη μείζονα αντιπολίτευση, Βαγγέλης Βαλιώτης και Δημήτρης Αποστολάκος από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Πρόεδρος ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, οριζόμενα μέλη οι Γεωργία Δεδεδήμου και Αθανάσιος Καρλαύτης.

Μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής αναδείχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Μενούτης και Δήμητρα Παπανικολάου από την πλειοψηφούσα παράταξη, Χρήστος Μπουγάδης και Νικόλαος Τσούκλερης από τη μείζονα αντιπολίτευση, Χρήστος Πλειώτας και Γιώργος Κονίδης από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Πρόεδρος η Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου, οριζόμενα μέλη οι Χρήστος Κανακάκος και Δημήτρης Καπονικολός.

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Σήμερα ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας όρισε τους έξι αντιδημάρχους, η θητεία των οποίων είναι μονοετής, δηλαδή από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 1 Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

  • Μιχαήλ Βακαλόπουλο (αντιδήμαρχος διοικητικών θεμάτων & ανάπτυξης και αναπληρωτής δημάρχου)
  • Γεωργία Δεδεδήμου (αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων)
  • Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου (αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής)
  • Χρήστο Κανακάκο (αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος)
  • Δημήτρη Καπονικολό (αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και υπηρεσιών δόμησης)
  • Αθανάσιο Καρλαύτη (αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, διαχείρισης έκτακτων αναγκών και αγροτικής ανάπτυξης)