Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων με τον Γιώργο Δέδε

Τους πρώτους έξι υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους για τη Λακωνία με το συνδυασμό του “Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο” ανακοίνωσε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιώργος Δέδες.

Πρόκειται για τους Λεωνίδα Βαρδάκα (ιχθυολόγο), Σοφία Δουμάνη (δικηγόρο, δημοτική σύμβουλο Μονεμβασίας), Γιώργο – Φανούρη Καναβάρο (συνταξιούχο υπάλληλο ΕΡΤ), Αναστασία Κοκκόλη (ελαιοπαραγωγό), Γιώργο Πουλοκέφαλο (πολιτικό μηχανικό, πρ. πρόεδρο περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου) και τον Δημήτρη Σταματόπουλο (πολιτικό επιστήμονα, ερευνητή, πρ. καθηγητή ΤΕΙ).