Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή

esperidoeidi

esperidoeidi

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή:

Φυλλοδέτης

Διαπιστώσεις: Η βλάστηση έχει ξεκινήσει, καθώς και η έξοδος των νεαρών προνυμφών.

Οδηγίες: Ψεκασμός συνιστάται κυρίως όπου διαπιστώνεται σημαντική προσβολή (προσβεβλημένοι βλαστοί πάνω από 20%).

H εμπειρία έχει δείξει ότι ελάχιστες φορές απαιτείται επέμβαση για το έντομο.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Φυλλοκνίστης

Οδηγίες: Το έντομο αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί που θα περιορίσουν το δεύτερο κύμα βλάστησης:

1. Προσεκτικές, ισορροπημένες λιπάνσεις και αποφυγή χρήσης αζώτου το καλοκαίρι.

2. Κανονικές αρδεύσεις.

Είναι πολύ σημαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση, που είναι η σπουδαιότερη για την παραγωγή, να “ψηθεί” πριν την πλήρη δραστηριοποίηση του εντόμου μετά τον Ιούνιο.

Εριώδης αλευρώδης

Οδηγίες: Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

Καλοκορις

Η εκκόλαψη των νεαρών νυμφών γίνεται από το Φεβρουάριο μέχρι τις αρχές Απρίλη. Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχό, μολόχα, αγριοσέλινο κλπ), τα οποία αν δεν βρουν στον οπωρώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθησης, είναι σποραδικές και περιοδικές.

Διαπιστώσεις: Στους επιτόπιους ελέγχους δεν έχουμε εντοπίσει προσβολές.

Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των παραπάνω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον οπωρώνα μέχρι την έναρξη της άνθησης των δένδρων. Σε κτήματα εσπεριδοειδών που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου πάνω στα δένδρα σε υψηλούς πληθυσμούς (6-7 άτομα σε κλαδίσκο 50-60 εκ. στο κρίσιμο διάστημα προσβολών), και η ανθοφορία δεν φαίνεται ικανοποιητική, να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Κόκκινος τετράνυχος

Προσβάλλει φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση ορισμένων σκευασμάτων (πυρεθρινοειδών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω του ότι τα σκευάσματα αυτά επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετράνυχων.

Διαπιστώσεις: Στη νεαρή βλάστηση συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια του κόκκινου τετράνυχου.

Οδηγίες: Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες όπου υπάρχουν προσβολές (τρεις κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Φυτ/κά προϊόντα: Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Κλοφεντεζίν, Μιλμπεμεκτίν, Πυρινταμπέν (μόνο στην πορτοκαλιά), Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ, θερινά λάδια.

*Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Κλοφεντεζίν, Σπιροντικλοφέν:Χρήση μία φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

*Ασεκουινοσύλ: Χρήση από την έναρξη της καρπόδεσης.

Άκαρι της σκουριάς

Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα και τους βλαστούς των εσπεριδοειδών. Οι καρποί πορτοκαλιών και μανταρινιών αποκτούν τελικά το χρώμα της

σκουριάς, ενώ των λεμονιών γίνονται αργυρόχρωμοι, με ταυτόχρονη σκλήρυνση του φλοιού.

Οδηγίες: Σε κτήματα όπου πέρυσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβλημένα φρούτα) να γίνει επέμβαση στη νέα βλάστηση.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Παραμορφωτικό άκαρι της λεμονιάς

Προκαλεί την παραμόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεμονιά.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες όπου διαπιστωμένα το άκαρι δημιουργεί έντονες προσβολές, να γίνει επέμβαση στη νεαρή βλάστηση.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Σημειώσεις:

1. Οι χωρίς έλεγχο επεμβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο δημιουργούν προβλήματα στα ωφέλιμα έντομα, τα οποία είναι πολύτιμα για τους άλλους εχθρούς των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, αλευρώδης, ισέρυα, κοκκοειδή).

2. Στους οπωρώνες καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, που θα δημιουργήσει συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού στα δένδρα και θα μειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται από ασφυκτικές συνθήκες αερισμού και φωτισμού.

3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

4. Όλα τα δελτία υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).