Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την ελιά

elia

elia

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου:

Κυκλοκόνιο

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και προκαλεί φυλλόπτωση, αλλά πολλές φορές και τους ποδίσκους ταξιανθιών και καρπών και σπανιότερα τους καρπούς και τους τρυφερούς βλαστούς.

Συμπτώματα: Το κύριο σύμπτωμα είναι ο σχηματισμός χαρακτηριστικών κυκλικών κηλίδων (“μάτια παγωνιού”), στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η πρόωρη και έντονη φυλλόπτωση και η εξασθένηση των δένδρων.

Διαπιστώσεις: Για να πραγματοποιηθεί νέα μόλυνση, απαιτείται σταγόνα νερού (βροχή ή δροσιά) και θερμοκρασίες 9-25 οC. Τα φύλλα που προσβάλλονται την άνοιξη θα αποτελέσουν την πηγή μολυσμάτων για τις φθινοπωρινές μολύνσεις.

Οδηγίες: Η καταπολέμηση του κυκλοκόνιου βασίζεται σε προληπτικούς ψεκασμούς. Όπου η ασθένεια δημιουργεί πρόβλημα, να γίνει επέμβαση όταν το μήκος της νέας βλάστησης φτάσει τα 2-5 εκ. Αν συνεχίζονται οι προσβολές, να γίνει επανάληψη της επέμβασης μετά από 2-3 εβδομάδες. Η αραίωση της κόμης διευκολύνει τον αερισμό, μειώνοντας έτσι την υγρασία στο φύλλωμα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα, Τριφλοξιστρομπίν (όταν οι βλαστοί φτάσουν στο 70% του τελικού τους μεγέθους).

Σημείωση: Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα και ιδιαίτερα με βορδιγάλειο πολτό (1%), όταν εφαρμόζεται σε περιόδους υψηλής υγρασίας, προκαλεί πτώση των προσβεβλημένων φύλλων, η οποία είναι επιθυμητή στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Πυρηνοτρήτης

Η προνύμφη προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Οι προνύμφες της φυλλόβιας γενεάς του εντόμου εγκαταλείπουν αυτή την εποχή τις στοές στα φύλλα και τρέφονται από τη νεαρή βλάστηση.

Οδηγίες: Οι ζημιές από το φάγωμα της νεαρής βλάστησης είναι ελάχιστες. Δεν συνιστάται καμία επέμβαση αυτή την περίοδο.

Καλοκορις

Τόσο τα τέλεια έντομα όσο και οι ατελείς μορφές (νύμφες) προσβάλλουν τα άνθη της ελιάς και προκαλούν ανθόρροια. Η εκκόλαψη των νεαρών νυμφών γίνεται από το Φεβρουάριο μέχρι τις αρχές Απρίλη. Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, μολόχα, αγριοσέλινο κ.λπ.), τα οποία αν δεν βρουν στον ελαιώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης, μέχρι το στάδιο του μούρου. Οι προσβολές από το έντομο είναι συνήθως περιοδικές και σποραδικές.

Διαπιστώσεις: Στους επιτόπιους ελέγχους δεν έχουν εντοπιστεί προσβολές.

Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των ανωτέρω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον ελαιώνα μέχρι την άνθηση των ελαιόδενδρων.

Σε ελαιώνες όπου αναμένεται μικρή ανθοφορία και διαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλών πληθυσμών του εντόμου (6-7 άτομα σε κλαδίσκο 50-60 εκ. στο κρίσιμο διάστημα προσβολών), να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Μαργαρονια

Το έντομο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, τα κλειστά άνθη και μερικές φορές και πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.

Οδηγίες: Στα μεγάλα ελαιόδενδρα δεν απαιτείται επέμβαση. Στα φυτώρια ελιάς και νεαρά δενδρύλλια όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να γίνει επέμβαση όταν παρουσιαστούν έντονες προσβολές.

Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν.

Ξυλοφάγα έντομα (Φλοιοτρίβης, Φλοιοφάγος)

Η λήψη καλλιεργητικών μέτρων είναι αρκετή για την αντιμετώπισή τους:

> Αφαίρεση με κλάδεμα πολύ προσβεβλημένων, ξερών ή μισόξερων κλάδων και κλαδίσκων και απομάκρυνσή τους από τον ελαιώνα.

> Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση με ισορροπημένη λίπανση.

Σημειώσεις:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Η αραίωση της κόμης διευκολύνει τον αερισμό και το φωτισμό των δένδρων και βοηθά έμμεσα στην καταπολέμηση διαφόρων εχθρών και ασθενειών.

Όλα τα δελτία υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).