Τζανετέα για νέο Μουσείο: “Προχωρήσαμε στη δημοσίευση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού”

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στη δημοσίευση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2019.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά η αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα, σημειώνοντας πως η Περιφέρεια “προχωρά στον εφικτό χρόνο και κάτω από τις καλύτερες συντρέχουσες συνθήκες” στη δρομολόγηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης κάθε προαπαιτούμενου για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου.