Την Πέμπτη παρουσιάζεται η μελέτη πεζοδρόμησης στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης

pezodromisi Sparti (4)

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/7 και ώρα 19.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Παρουσίαση στο ΔΣ της υποβληθείσας μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς». Εισηγητές οι κ.κ. Θάνος Βλαστός, Αυγή Βάσση και Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί έγκρισης «Εγχειρίδιου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα» του δήμου Σπάρτης. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

4ο Περί έγκρισης βεβαίωσης εργασιών (πρωτοκόλλου παραλαβής) της εργασίας «Καθαρισμός υδραυλάκων». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)