Την Παρασκευή πληρώνεται η μισή δόση των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Την Παρασκευή 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 50% της δόσης των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ α’ τριμήνου 2016 (ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών), με βάση τα στοιχεία αιτήσεων Α21 του 2015. Η πληρωμή αφορά περίπου 700.000 οικογένειες-δικαιούχους, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 70.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, επειδή τα προηγούμενα δύο χρόνια που χορηγήθηκε προκαταβολή διαπιστώθηκε ότι υπήρξε καταβολή ποσού 8 εκ. ευρώ σε μη δικαιούχους, είχε αποφασισθεί η δόση του α’ τριμήνου να καταβληθεί σε όσους/όσες υποβάλλουν αίτηση Α21. Δυστυχώς η αποχή των φοροτεχνικών και η μικρή καθυστέρηση στο άνοιγμα του Taxis είχαν ως αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής μικρός αριθμός (34.846) αιτήσεων Α21. Για το λόγο αυτό θα χορηγηθεί προκαταβολή 50% της δόσης α’ τριμήνου 2016 σε όλους όσους/όσες δικαιούνταν οικογενειακό επίδομα το 2015.

Οι δικαιούχοι πάντως αυτοί υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι την 15/1/2017, προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά με το ποσό που δικαιούνται. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 για το 2016 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477), διαφορετικά θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιδιωχθεί η είσπραξή της μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».