Τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7/12, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και ψήφιση πίστωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του δήμου.

Σύντομα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που φέτος ακούγεται πως θα είναι ξεχωριστές και με ιδιαίτερη προσήλωση στην ψυχαγωγία των παιδιών.