Τη δημιουργία ιστορικού πάρκου συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Σπάρτης την Τετάρτη 11/3 στις 19.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τα εξής θέματα:

1ο Δημιουργία ιστορικού και μυθολογικού πάρκου. Ενημέρωση – σύσταση επιτροπής. Εισηγητής ο κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος, ενημέρωση από τον κ. Κώστα Στεφάνου.

2ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή χώρου άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή χώρου άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader της ΟΤΔ Πάρνωνα – Άξονας 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ). (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Σύναψη σμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του δήμου και του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Σπάρτης για την περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων του δήμου. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

5ο Ορισμός πολιτικού υπεύθυνου, συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για τη συμμετοχή του δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. (Σάββας Βελισσάρης)

6ο Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Στ. Αργυρόπουλος)

7ο Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Στ. Αργυρόπουλος)

8ο Χορήγηση επαγγελματικών αδειών. (Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς α΄ εξαμήνου 2015. (Στ. Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Διόρθωση της αριθ. 22/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της ΑΔΣ 208/16-4-2014 «περί ορισμού ποσοστού προκαταβολής και δόσεων χορήγησης αδειών κοινοχρήστων χώρων». (Δημήτριος Αποστολάκος)

12ο Ιδία χρήση από το δήμο του 15 καταστήματος της δημοτικής αγοράς. (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

13ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων πεζοδρόμων και νησίδων». (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου δωρεάς Περγαντή ΔΚ Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση νεκροταφείου και οστεοφυλακείου στην ΤΚ Μαγούλας», αναδόχου Ελευθερίας Σουρλή. (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα». (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Ανάκληση της αριθ. 8/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού ακινήτου Καρυών». (Δ. Αποστολάκος)

18ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δ. Αποστολάκος)