Τιμητική διάκριση για το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης

Kentro Ygeias Areopolis

Kentro Ygeias Areopolis

Τιμητική διάκριση για το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στο πρόσφατο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, που έλαβε χώρα στην Κρήτη, καθώς η εργασία που κατατέθηκε από την Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής και στην οποία συμμετείχε το Κέντρο έλαβε το 1ο βραβείο επιστημονικής εργασίας.

Η εργασία έχει τίτλο “Κατασκευάζοντας και εφαρμόζοντας ένα σύστημα αξιολόγησης της αποδοτικότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας”. Η μελέτη αυτή μέτρησε την αποδοτικότητα των κέντρων υγείας (ΚΥ) και των περιφερειακών τους ιατρείων (ΠΙ) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) της Ελλάδας, που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις Ιόνιες Νήσους. Μέσω στατιστικών δοκιμασιών διερευνήθηκε η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της αποδοτικότητας με μια σειρά εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε όλα τα ΚΥ της υπό εξέταση περιοχής.

Από τα 42 ΚΥ που προσκόμισαν επαρκή στοιχεία, η μέθοδος ανέδειξε 9 ως τεχνικά αποδοτικά, 5 αποδοτικά ως προς την κλίμακα και 2 ως συνολικά αποδοτικά. H εγγύτητα ενός Κέντρου Υγείας της 6ης ΥΠΕ σε νοσοκομείο και το μέγεθος του πληθυσμού ευθύνης του βρέθηκε να σχετίζονται θετικά με την τεχνική του αποδοτικότητα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αξιοσημείωτες διαφορές στην αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας των ΚΥ της νότιας και της δυτικής Ελλάδας. Η κυρίαρχη μορφή έλλειψης αποδοτικότητας ήταν η τεχνική αναποδοτικότητα. Τα ΚΥ της 6ης ΥΠΕ μπορούσαν θεωρητικά να παραγάγουν 33% περισσότερο έργο κατά μέσο όρο χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες παραγωγικούς συντελεστές τους. Οι δύο παράγοντες που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ΚΥ πιθανόν αντανακλούν διαφορές σε ανάγκες υγείας, προσβασιμότητα του πληθυσμού ευθύνης σε αστικές δομές υγείας, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και υγειονομική συνείδηση του πληθυσμού. Η έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, όπως και ευρύτερες δομικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, προτείνονται ως τρόποι αύξησης της αποδοτικότητας.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένης της συμβολής της στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα στο χώρο της υγείας”, σημειώνει ο διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης δρ Ανάργυρος Μαριόλης.