Τι γνωμοδότησε το ΚΑΣ για τις αρχαιότητες στον χώρο του Χυμοφίξ

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 13/6, αποφάνθηκε για τις αρχαιότητες στο χώρο του οικοπέδου του Χυμοφίξ, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, διατηρούνται ορατές οι αρχαιότητες στον δυτικό τομέα του ακινήτου (αρχαίος δρόμος), ενώ στους υπόλοιπους τομείς προβλέπεται η διατήρηση των αρχαιοτήτων σε κατάχωση.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποφάσεων, η αντιπεριφερειάρχης κ. Ντία Τζανετέα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει για την ολοκλήρωση σύνταξης του μουσειολογικού προγράμματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο ώστε η Περιφέρεια να προχωρήσει στην προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη του νέου μουσείου. Σημείωσε ακόμη ότι “η γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τις αρχαιότητες στο Χυμοφίξ φέρνει επιπλέον δεσμεύσεις στο οικόπεδο και θα πρέπει να εξετασθεί η συμβατότητά τους σε σχέση με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το υπουργείο”.