Τι θα συζητηθεί απόψε στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

Με δεκαεπτά θέματα ημερήσιας διάταξης συνέρχεται απόψε στις 7.00′ μμ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Περί έγκρισης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σπάρτης και την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης». (δήμαρχος)

3ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων και προετοιμασία φακέλου πρότασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020». (δήμαρχος)

4ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (4ο παραδοτέο) της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις». (Βασίλης Σκρουμπέλος)

5ο Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής του Κληροδοτήματος Κληρονόμων Π. Βούρα. (δήμαρχος)

6ο Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.004 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έργου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

7ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 13.640 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 30-6261.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Περί ακύρωσης διαγωνισμού για τη μίσθωση κατάλληλων ακινήτων για την ενοικίαση θέσεων πάρκινγκ (υπαίθριων χώρων στάθμευσης επιβατικών και ελαφρών φορτηγών). (Δημήτρης Αποστολάκος)

9ο Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης. (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Περί συμπλήρωσης της αριθ.633/28-11-2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς σε κατάσταση ανάγκης και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος». (Χρίστος Πλειώτας)

11ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος «5» δημοτικής αγοράς Σπάρτης – συστέγαση με σύλλογο ΑμεΑ. (Δ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποχέτευση ομβρίων πλατείας Ξηροκαμπίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Κιρκίρης και Σία ΕΕ (ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ)». (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Περί μισθώσεως ακινήτου ως χώρου αποθήκης. (Δ. Αποστολάκος)

14ο Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 8-5-2018 στο δήμο Σπάρτης». (Δ. Αποστολάκος)

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Δ. Αποστολάκος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές κτηνιάτρων». (δήμαρχος)

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019». (δήμαρχος).