Τι ισχύει για την ανανέωση διπλωμάτων αγροτικών μηχανημάτων

trakter

trakter

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών αγροτικών μηχανημάτων προέβη η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας.

Βάσει λοιπόν του νόμου, τα ανωτέρω έγγραφα που εκδίδονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου. Για τους άνω των 65 ετών γίνεται ανανέωση κάθε τρία χρόνια με εξέταση από παθολόγο ιατρό, ενώ για όσους υπερέβησαν το 80ό έτος της ηλικίας τους η ανανέωση γίνεται κατόπιν εξέτασης από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ).