Το Αρσενικό βουνό με τον λευκό του μανδύα

Το Αρσενικό βουνό με τον λευκό του μανδύα

(Μαρία – Ηρώ Κοκκορού)