Το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει πλήρως το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας για τα πιστοποιητικά αναπηρίας

Σε απάντηση της επιστολής του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας προς τον Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ζητείτο παρέμβαση του πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας, το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού δήλωσε εγγράφως ότι συμφωνεί απόλυτα με την έννομη τάξη της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο συμπλέει με όλα όσα υποστηρίζει το λακωνικό σωματείο σχετικά με την εφ’ όρου ζωής ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 και φέρουν τη σχετική σημείωση “εφ’ όρου ζωής” στο σώμα του κειμένου τους.

Συγκεκριμένα το απαντητικό έγγραφο της ΓΓ Πρωθυπουργού αναφέρει πως “μετά την ίδρυση των ΚΕΠΑ, οι ανωτέρω γνωματεύσεις διατηρούν την ισχύ τους έως τη λήξη τους, ενώ αυτές των οποίων η κρίση είναι εφ’ όρου ζωής μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον”.

Έτσι, στην περίπτωση που μια δημόσια υπηρεσία αρνείται να δεχτεί το εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας, το σωματείο καλεί τον πολίτη να εκτυπώσει ένα αντίγραφο του επίσημου αυτού εγγράφου και να το συνυποβάλει μαζί με το νόμιμο πιστοποιητικό.

(διαβάστε περισσότερα στο takisalexandrakis.blogspot.gr)