Το Γυμνάσιο Γερακίου ταξιδεύει στη Γερμανία για εκπαίδευση στην οικογεωργία

Ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών του γυμνασίου Γερακίου θα ταξιδέψει στο Saarbruecken της Γερμανίας, για την τρίτη φάση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Το πρόγραμμα έχει τίτλο “Γεωργών Παιδεία, Start-Up Farm: Δεξιότητες για μελλοντικούς οικο-γεωργούς” και σε αυτό συμμετέχουν ως εταίροι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΚΕΑΝ, το ερευνητικό ίδρυμα IZES της Γερμανίας, ο δήμος Ευρώτα, ο δήμος του Murfatlar Ρουμανίας, το γυμνάσιο Γερακίου και το ρουμανικό γυμνάσιο Andrian V. Radulescu.

Κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές από τα δύο σχολεία εκπαιδεύονται ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, με σκοπό, αφού γνωρίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου τους, να τα αξιοποιήσουν και καλλιεργώντας τη γη τους να παράγουν αλλά και να προωθούν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αειφορία στο περιβάλλον. Απώτερος σκοπός η διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής αποκατάστασης, με βάση την οικογεωργία, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη εποχή.