Το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων Ελαφονήσου στο περιφερειακό συμβούλιο

Μία γνωμοδότηση που σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη θα αποτελέσει την απαρχή για φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου της 18ης Ιουνίου. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Ελαφονήσου».