Το θέμα της “Σπαρτάπολης” και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/6 και ώρα 20.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Δημιουργία Αρχαιολογικού Θεματικού Πάρκου «Σπαρτάπολις». Εισηγητής ο κ. Βασίλης Σκρουμπέλος.

2ο Παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Κλεομβρότου (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση τέως δημαρχείου Μυστρά». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί διαλύσεως της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Βαρυκών, Ριβιώτισσας, Αγ. Κυριακής, Ριζάς, Βαφειού δήμου Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς (Σταύρος Αργυρόπουλος)

6ο Περί κατανομής ποσού 81.267,91 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (β’ κατανομή 2016). (Στ. Αργυρόπουλος)

7ο Εξέταση αιτήσεως κ. Κων/νου Καλαμά (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

8ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη μιας αίθουσας του δημοτικού σχολείου Γεωργιτσίου. (Δ. Αποστολάκος)

9ο απευθείας εκμίσθωση ακινήτων δήμου για λειτουργία εγκαταστάσεων ΟΤΕ στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). (Δ. Αποστολάκος)

10ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας ρουχισμού (στολής) για υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας. (Δ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Θεραπνών», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση β’ κοιμητηρίου Σπάρτης», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δ. Αποστολάκος)