Η προμελέτη του ιστορικού θεματικού πάρκου «Σπαρτάπολις», ενός εγχειρήματος που στοχεύει στη μεταβολή του «χάρτη» της πόλης, παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.

Οι σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο βίντεο, μια τρισδιάστατη απεικόνιση, που συμπύκνωνε τα κυριότερα στοιχεία του έργου. Παράλληλα, ο εισηγητής Βασίλης Σκρουμπέλος παρουσίασε τη μακέτα με τις προτεινόμενες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (ναούς, αγορά, θέατρα, μνημεία) και ενημέρωσε το Σώμα πως έχει συσταθεί επιτροπή από το δήμο, η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν οι εν δυνάμει επενδυτές. Εκτίμησε πως το έργο μπορεί να προσελκύσει ακόμη και 1.000.000 επισκέπτες και πως είναι οικονομικά βιώσιμο με ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίων.

Το πάρκο αυτό, στο οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να δει την αρχαία πόλη της Σπάρτης και τη ζωή των τότε κατοίκων της, στοχεύει στη διεθνή αναγνωρισιμότητα και προσέλκυση μεγάλου όγκου εσωτερικού και κυρίως εξωτερικού τουρισμού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, “μέσω της δημιουργίας του θα δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η πόλη (ιστορικό υπόβαθρο, διεθνής αναγνωσιμότητα, φυσικό κάλλος, ήπιο κλίμα, κοντινές αποστάσεις), στοιχεία που την καταξιώνουν ως έναν κορυφαίο προορισμό, αλλά χρήζουν εκτενέστερης προβολής”.