Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Λειτουργία Κέντρου Υγείας Καστορείου. Εισηγητές οι κ.κ. Σταύρος Αργειτάκος και Μάριος Τζωρτζάκης.

2ο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Διαγραφή οφειλών εισφοράς σε χρήμα λόγω μεταβίβασης ακινήτου. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου πρωτόκολλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δούκα», αναδόχου Ι. Κερχουλά & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου για το έτος 2017. (Στ. Αργυρόπουλος)

8ο Καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παράδοσης – παραλαβής του κτιρίου όπου στεγαζόταν το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης. (Παν. Αργυρόπουλος)