Το καρνάγιο στην Κρανάη

Το καρνάγιο στην Κρανάη (Γιάννης Ξύδης)