Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών για το θέμα της (μη) μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στις συνοικίες Ν. Κόσμου – Ψυχικού και Λάκκας Σπάρτης, οι επιτροπές κατοίκων των περιοχών αυτών ενημερώνουν ότι:

“1. Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ.129/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, αναφορικά με την έγκριση μετακίνησης – λειτουργίας της λαϊκής, επειδή η απόφαση αυτή, ως «κανονιστική πράξη», έπρεπε να έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 21 ψήφους, αντί των 19 ψήφων με τις οποίες ελήφθη.

2. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης της 5ης Ιουνίου ο δήμαρχος απάντησε τα παρακάτω στον εκπρόσωπο των κατοίκων που παρευρέθη κι έθεσε ερωτήματα για το θέμα:

– Ο δήμος Σπάρτης δεν θεωρεί πως η εν λόγω απόφαση αποτελεί «κανονιστική πράξη» κι επομένως είναι νόμιμη με τις ψήφους που πάρθηκε. Για το λόγο αυτό ο δήμος θα υποβάλει προσφυγή κατά της ακυρωτικής απόφασης.

– Η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν προτίθεται να φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για λήψη νέας απόφασης με 21 ψήφους, οπότε το ζήτημα θα παραπεμφθεί στο νέο δημοτικό συμβούλιο, που θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

3. Οι εκπρόσωποι των κατοίκων ήδη κατέθεσαν, νομίμως, προσφυγή κατά της ακυρωτικής απόφασης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, και σε περίπτωση που αυτή απορριφθεί θα θέσουν οπωσδήποτε το θέμα, για ισχυρή απόφαση, στο νέο δημοτικό συμβούλιο, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του”.