Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας

Με τον Ευάγγελο Κούλα στη θέση του προέδρου προχωρά η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας. Η συγκρότηση του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουνίου, έχει ως εξής: Αντώνιος Πουλάκος (αντιπρόεδρος), Αθανάσιος Ρασσιάς (γενικός γραμματέας), Γρήγορης Καργάκος (αναπλ. γεν. γραμματέας), Νικόλαος Γεωργανές (ταμίας), Τζανέτος Δαμηλάκος (δημ. σχέσεων – τύπου), Παναγιώτης Παυλάκος (οργανωτικός γραμματέας), Ηλίας Χρυσικάκος (μέλος) και Ελευθέριος Κουμάνδαρος (μέλος).