Το νέο διοικητικό συμβούλιο των Φίλων Εναλλακτικής Μουσικής

Το Σάββατο 27/5 συνήλθαν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Εναλλακτικής Μουσικής (ΣΦΕΜ) το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 23/4, και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Γιώργος Λιόκαυτος (πρόεδρος)
Γιώργος Κολλιόπουλος (αντιπρόεδρος)
Χρήστος Ασλιχανίδης (γραμματέας)
Σαράντος Παπαδημητρίου (ταμίας)
Κωνσταντίνος Φραγκής (έφορος)