Το νέο διοικητικό σχήμα του “Λακωνία”

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης “Λακωνία”.
Πρόεδρος είναι και πάλι ο Σπύρος Παπαδάκος, αντιπρόεδρος ο Χρήστος Δημητρόπουλος, γραμματέας ο Ηλίας Ηλιόπουλος και ταμίας ο Παναγιώτης Σκαφιδας. Οι κ.κ. Ηλίας Ανδριανός, Βασίλης Κανελλάκος και Αναστάσιος Σακελλαράκος συμπληρώνουν ως μέλη τη σύνθεση του ΔΣ.