Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης

Αρχαιρεσίες διεξήγαγε ο σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. ‘Έπειτα και από τη συγκρότηση του νεοκλεγέντος συμβουλίου σε σώμα, τα νέα διοικητικά όργανα του συλλόγου έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Τσαρούχας Βασίλειος του Θεοδώρου (πρόεδρος)
  • Σελίμος Σπυρίδων του Νικολάου (Α’ αντιπρόεδρος)
  • Γκουβάτσος Γεώργιος του Νικολάου (γενικός γραμματέας)
  • Κριμήτσου Δέσποινα του Γεωργίου (ταμίας)
  • Αργυρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου (μέλος)
  • Γεροντάκος Ανδρέας του Γεωργίου (μέλος)
  • Μπάρδης Δημήτριος του Θεοδώρου (μέλος)

Ελεγκτική Επιτροπή

  • Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
  • Κοκκωνάκης Χρήστος
  • Μπουτεράκος Αθανάσιος