Το νέο ΔΣ του συλλόγου τρίτεκνων

Μετά τις αρχαιρεσίες της 6ης Μαρτίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων Τρίτεκνων Οικογενειών Ν. Λακωνίας “Οι Λάκωνες”. Η σύνθεση έχει ως εξής: Γεώργιος Λυμπεράκος (πρόεδρος), Αναστασία – Μαρία Μανιάτη (αντιπρόεδρος), Πολυτίμη Τσάχαλη (γραμματέας), Αντώνιος Κωνστάνταρος (ταμίας), Γεώργιος Δημακόγιαννης, Μιχαήλ Καρούνης και Αλέξανδρος Τυροβολάς (μέλη).