Το παλάτι των Παλαιολόγων

Το παλάτι των Παλαιολόγων στο Μυστρά (Γιώργος Παπαπολυχρονίου)