Το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου στηρίζει τη φεμινιστική απεργία της 8ης Μαρτίου

Το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε χθες 24/2 ομόφωνα αποφάσισε τη στήριξη της τρίωρης στάσης εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης της φεμινιστικής απεργίας της 8ης του Μάρτη για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και προστασία του πλανήτη.

Σύμφωνα με ψήφισμα που εξέδωσε:

“Το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζει τη συμπαράσταση του και συμπαρατάσσεται με τις γυναίκες και τα κινήματά τους, αλλά και με τις εργατικές ενώσεις και τα συνδικάτα, που συμμετέχουν στην τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 6/3, από τις 12.00′ έως τις 15.00′, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης της Φεμινιστικής Απεργίας της 8ης του Μάρτη για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και προστασία του πλανήτη.

Είμαστε πεπεισμένες και πεπεισμένοι ότι η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τον τομέα της εργασίας αλλά πολλές ακόμη κοινωνικές παραμέτρους όπου υπάρχουν έμφυλες διαφορές.

Καταδικάζουμε την έμφυλη σωματική και ψυχική βία, τη διακίνηση, εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών, την υστέρηση συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων που ακόμη εμπεριέχει διακρίσεις μεταξύ των δυο φύλων, με Νόμους που επιτείνουν τις διακρίσεις όπως η ποσόστωση, τη θηλυκή φτώχεια, την υστέρηση στην εκπαίδευση, στις ίσες ευκαιρίες.

Στηρίζουμε το δικαίωμα να ζούμε σε ένα φιλικό, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες ζωής και δικαιωμάτων και στηρίζουμε τα αιτήματα των γυναικών και των κινημάτων τους για δημόσιες πολιτικές και ένα ισχυρό και συμπεριληπτικό κράτος πρόνοιας που θα καλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, λόγω εθνότητας/εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χρώματος, θρησκείας, κλπ.

Επειδή θεωρούμε πως ο αγώνας για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την υπεράσπιση του πλανήτη, διαμαρτυρόμαστε ενάντια στις πολιτικές που καταστρέφουν τη φύση, εκμεταλλεύονται τη γη και απαιτούμε η υπεράσπιση της ζωής και η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, να βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Διεκδικούμε ευρωπαϊκές πολιτικές προσανατολισμένες στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων με διαφάνεια, προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι ισότιμη και δίκαιη.

Επειδή θεωρούμε επίσης πως ο αγώνας για την ισότητα των φύλων είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την υπεράσπιση της ειρήνης και της αλληλεγγύης, δηλώνουμε ότι η πρόληψη και η διπλωματία για την Ειρήνη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Λέμε όχι στους πολέμους, των οποίων οι άμεσες συνέπειες είναι χιλιάδες θύματα και πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια γυναίκες ανάμεσά τους, θύματα ξεχασμένα, κακοποιημένα και βιασμένα.

Έτσι, καλούμε τους πολίτες, γυναίκες και άνδρες, της περιφέρειας Πελοποννήσου να στηρίξουν τη φεμινιστική απεργία της 8ης του Μάρτη. Συμμετέχοντας στη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 6/3”.