Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης

Το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Μάνης, σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Κυριακή 5/3 για την εκλογή του προεδρείου έως 31/8/2019, εξέλεξε πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μητσάκο, αντιπρόεδρο τον κ. Χρήστο Αναστασάκο και γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Σαμπατακάκη.